top of page

PRE -EN POSTNATALE

Prenataal
 

Prenatale kinesitherapie bestaat uit het geven van advies en enkele oefeningen aan de toekomstige ouders voor de bevalling. 
Dit lessenpakket bestaat uit oa. bekkenbodemspieroefeningen, massage en correcte tiltechnieken wanneer u last heeft van lage rug/bekken pijnen, ademhalings- en relaxatieoefeningen, houdingen tijdens de bevalling (samen met partner), perstechnieken,... 

Er worden meestal 3 lessen prenataal gegeven. Idealiter begint men met deze sessies 6-8 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum.

Postnataal

Vanaf 6-8 weken na de bevalling kan er gestart worden met postnatale oefeningen. Hierbij worden oefeningen gegeven ter versterking van de bekkenbodemspieren, diepe buikspieren en rugspieren. Daarnaast wordt de algemene conditie geoefend door te fietsen, stappen, crossfit,... 
Het is geen enkel probleem als de baby meekomt wanneer er geen babysit geregeld kan worden. 
 

bottom of page