top of page

Hyperventilatie en stressmanagement

Chronische hyperventilatie is een veel voorkomend probleem binnen de huidige maatschappij. Klachten zoals ijlhoofdigheid, druk op de borst, concentratiestoornissen, tintelingen in vingers/rond de mond, pijnlijke spieren, krop in de keel, kortademigheid/gevoel van te weinig adem, gapen/zuchten, spijsverteringsproblemen, misselijkheid,...kunnen het gevolg zijn van een verkeerde ademhaling.

Bij hyperventilatie is het O2-CO2 gehalte in het lichaam verstoord. Er is op dat moment te veel O2 en te weinig CO2 in het lichaam, waardoor allerlei klachten zoals hierboven vernoemd ontstaan.

De behandeling bestaat uit het aanleren van de buikademhaling en relaxatietechnieken maar ook een mentale/emotionele/gedragsmatige aanpak.

Het is belangrijk om zelf de symptomen te leren herkennen, en deze meteen aan te pakken. Maar vooral het vinden van innerlijke rust, in alles wat je doet (werk, praten, ademen, vrije tijd, denken,...) is belangrijk. Wij geven je de nodige begeleiding om deze neerwaartse spiraal te doorbreken.

Aanhoudende stress speelt een voorname rol bij het tot stand komen en onderhouden van tal van gezondheidsproblemen, ondermeer post-kanker gerelateerde symptomen zoals vermoeidheid en pijn, maar ook musculoskeletale aandoeningen zoals artrose, rug en nekpijn, alsook chronische pijnklachten. Stressmanagement is een wetenschappelijk onderbouwd onderdeel van de behandeling van deze aandoeningen. De combinatie van manuele behandelingstechnieken en stressmanagement zorgen voor een duidelijke verbetering in pijnklachten en voorkomt eveneens gelijkaardige klachten in de toekomst.

bottom of page